Logo PSP w Łubnianach

Prace plastyczne uczniów

4.Ogrody zen kl. VIa i VIb 3.Ogrody zen kl. VIa i VIb 2.Ogrody zen kl. VIa i VIb 1.Ogrody zen kl. VIa i VIb 1.Perspektywa linearna kl. VIa i VIb 3.Abstrakcja komputerowa kl.VII 1.Skansen – muzeum na wolnym powietrzu 1.Plakat promujący Gminę Łubniany kl.VII 2.Plakat promujący Gminę Łubniany kl. VII 2.W świecie projektanta kl.IV 3.W…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

Projekt edukacyjny pt. „Deutsch AG”

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie przyszłych klas siódmych oraz klasy ósmej PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach   W przyszłym roku szkolnym nasza szkoła ma szansę wziąć udział w projekcie pt. „Deutsch AG”. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zgłoszenie chęci dodatkowej nauki języka niemieckiego  przez uczniów przyszłych klas VII i VIII. Zajęcia, w wymiarze 2 dodatkowych…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja zakończenia roku szkolnego uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:   Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

List do Ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie!   Witam Was serdecznie w tym ważnym dla Was, Waszych Rodziców i dla nas – nauczycieli – dniu. Będziecie pisać egzamin sprawdzający Waszą wiedzę i umiejętności przewidziane planem nauczania. Wyniki tego egzaminu będą miały wpływ na Wasze dalsze kształcenie. Jesteście młodzi, wrażliwi i inteligentni. Posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, które pomogą Wam w…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej…

Czytaj dalej