AktualnościLogo PSP w Łubnianach

W związku z nowelizacją  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega zmianie nabór uczniów na świetlicę szkolną. Proszę o ponowne zapisy  zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS:

  • 2c. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.” oraz wypełnienie oświadczenia.

Proszę wypełnione oświadczenie przesłać na e-mail:       dyrektor@psplubniany.pl

do poniedziałku do godz. 8.00  lub doręczyć osobiście w poniedziałek.

 

W załączeniu oświadczenie rodzica.

Z poważaniem

Wiesława Palt

Dyrektor Szkoły

Oświadczenie rodzica [POBIERZ]