obiady 2023

Wyprawka pierwszaka

 

Wykaz podręczników (rok szkolny 2023/2024):

Zestaw podręczników zamawianych przez szkołę

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I – VI do języka mniejszości narodowej – niemieckiego

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I  – VIII do religii 

 

 


 

Prezentacja „DZIECI I TECHNOLOGIA”

WEBINAR „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

Prezentacja: „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

 

Rekrutacja:

Komunikat Dyrektora

Informacja dla rodziców

Potwierdzenie woli zapisu

Wyrażenie życzenia nauki religii

Karta informacyjna ucznia

Zgłoszenie dziecka do I klasy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Program dla szkół


Komunikat o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2023/2024

Broszura – Wszystko o wszawicy opracowana przez GIS

Procedura postepowania w przypadku wystąpienia wszawicy w PSP w Łubnianach

Ulotka – Wszystko o wszawicy opracowana przez GIS


 

Zmiana rozkładu jazdy na trasie most N/Ż Łubniany- Łubniany -przejście dla pieszych

Rozkład jazdy obowiązujący od 01.10.2022r.

Plan lekcji 2022 – 2023

GODZINY  DOSTĘPNOŚCI   NAUCZYCIELI  DLA  UCZNIÓW  ORAZ  ICH  RODZICÓW

Godziny pracy biblioteki, pedagoga, psychologa

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  RADY RODZICÓW

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2022/2023

 


Szkolny zestaw podręczników dla kl. I-VIII obowiązujący od 1 września 2022r. na rok szkolny 2022/2023

 

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I  – VIII do religii  w PSP w Łubnianach w roku szkolnym 2022/2023

 

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I – VI do języka mniejszości narodowej – niemieckiego

 


 

 

 

Materiały archiwalne