Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich – wersja skrócona

Rekrutacja 2024/2025:

Komunikat dyrektora

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNIANACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

WYRAŻENIE ŻYCZENIA NAUKI RELIGII

INFORMACJA DLA RODZICÓW

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA

Oświadczenie woli

ZGODA NA PRZEGLĄD STANU CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO I KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNIANACH NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

Oświadczenie – objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

 

 

Zarządzenie Wójta – terminy rekrutacji do szkół


Grooming w sieci cz.1

Grooming w sieci cz.2

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W ŁUBNIANACH W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

obiady 2023

Wyprawka pierwszaka

 

Wykaz podręczników (rok szkolny 2023/2024):

Zestaw podręczników zamawianych przez szkołę

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I – VI do języka mniejszości narodowej – niemieckiego

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I  – VIII do religii 

 

 


 

Prezentacja „DZIECI I TECHNOLOGIA”

WEBINAR „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

Prezentacja: „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

 

Rekrutacja:

Komunikat Dyrektora

Informacja dla rodziców

Potwierdzenie woli zapisu

Wyrażenie życzenia nauki religii

Karta informacyjna ucznia

Zgłoszenie dziecka do I klasy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Program dla szkół


Komunikat o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2023/2024

Broszura – Wszystko o wszawicy opracowana przez GIS

Procedura postepowania w przypadku wystąpienia wszawicy w PSP w Łubnianach

Ulotka – Wszystko o wszawicy opracowana przez GIS


 

Zmiana rozkładu jazdy na trasie most N/Ż Łubniany- Łubniany -przejście dla pieszych

Rozkład jazdy obowiązujący od 01.10.2022r.

Plan lekcji 2022 – 2023

GODZINY  DOSTĘPNOŚCI   NAUCZYCIELI  DLA  UCZNIÓW  ORAZ  ICH  RODZICÓW

Godziny pracy biblioteki, pedagoga, psychologa

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  RADY RODZICÓW

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2022/2023

 


Szkolny zestaw podręczników dla kl. I-VIII obowiązujący od 1 września 2022r. na rok szkolny 2022/2023

 

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I  – VIII do religii  w PSP w Łubnianach w roku szkolnym 2022/2023

 

Zestaw podręczników nauczania dla kl. I – VI do języka mniejszości narodowej – niemieckiego

 


 

 

 

Materiały archiwalne