Dokumenty

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w ŁUBNIANACH


Zarządzenie Wójta dotyczące najmu  pomieszczeń szkolnych

Załączniki do zarządzenia


 

szkolny_zestaw_podr_w_2020_2021_bez_religii_i_mniejszosci

Zestaw_podrŕcznikˇw_do_religii_2020_2021

Zestaw-podrŕcznikˇw-do-jezyka-mniejszosci  2020_21


 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny psp lubniany 2018_2019

– Plan pracy szkoły 2018/2019

– Statut szkoły

– Program wychowawczy – rok szkolny 2016/2017

– Program profilaktyki – rok szkolny 2016/2017

– Plan pracy szkoły – rok szkolnym 2016/2017

– Deklaracje uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych – rok szkolny 2016/2017

– Komunikat Dyrektora w sprawie zasad rekrutacji

– Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

– Potwierdzenie woli zapisu kandydata do klasy pierwszej

– Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

– Program profilaktyki 2015/2016

– Program wychowawczy szkoły 2015/2016

– Regulamin rekrutacji 2015/2016

Komunikat Dyrektora PSP w Łubnianach

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Program profilaktyki

Program wychowawczy 2014/2015

Plan pracy 2014/2015

Strategia działań wychowawczo-interwencyjnych

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Plan lekcji 2014/2015

Plan zajęć pozalekcyjnych 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Skip to content