Administrator danych:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
46-024 Łubniany ul. Opolska51
REGON: 000271733

 

Inspektor ochrony danych:

Magdalena Swobodzian
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
46-024 Łubniany
ul. Opolska 51
tel. 77 4215 009
e-mail: psp.lubniany@lubniany.pl