Organizacja zajęć od 20 grudnia do 9 stycznia 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach


Podziękowanie

Wyróżnienie dla Pana Norberta Dreiera


 

ZARZĄDZENIE   Nr 4/03/2020 DYREKTORA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWE POWSTAŃCÓW ŚLASKICH W ŁUBNIANACH


Od poniedziałku 30.03.2020 r. prosimy przesyłać wszystkie materiały na stronę psplubniany.pl z autoryzowanych maili służbowych (materiały tylko w formie .pdf, do godz. 15:30 dnia poprzedzającego, a materiały na poniedziałek do piątku godz. 15:30).


Prosimy o zapoznanie się z informacją „SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNIANACH” na stronie głównej.


 

PSP w Łubnianach wprowadza maile służbowe dla nauczycieli. Informacji na ten temat udziela dyrekcja PSP w Łubnianach.


 

                                                        Drodzy Nauczyciele

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z dnia 17.03.2020r. w sprawie  przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość tzn. zdalnego nauczania oraz „Komunikatu Opolskiego Kuratora Oświaty” z przypomnieniem że pracujemy zgodnie z:

  1. Planem zajęć na dany dzień dla poszczególnych klas
  2. Materiały na stronę szkoły oraz za pomocą komunikatorów (kl. I-III) umieszczamy do godz. 15.30 dnia poprzedniego. Przesyłamy pliki tylko pdf ponieważ uczniowie innych plików nie mogą  otworzyć.
  3. W dalszym ciągu nie realizujemy nowego materiału, tylko utrwalamy i powtarzamy zdobyte wiadomości, nie oceniamy.
  4. W pracy z uczniami wykorzystujemy różne formy dostępne i rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz liczę na Państwa innowacyjność i kreatywność.
  5. Zachęcam do korzystania z programu edukacyjnego EduNec.
  6. Zachęcam również do korzystania z materiału instruktażowego do przygotowania lekcji zdalnych opracowanego prze Pana Norberta Dreiera
  7. Proszę o informację zwrotną od wychowawców czy:
  • uczniowie danej klasy posiadają komputer z dostępem do internetu
  1. Oczekujemy, na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat pracy zdalnej, która ureguluje prace zdalna
  2. Załączeniu przesyłam List Ministra Edukacji Narodowej oraz Komunikat Opolskiego Kuratora

 

Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia i wytrwałości

                                                                                              Wiesława Palt

Załączniki:

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty


NAUCZANIE ZDALNE

Komunikat: od 20.03.2020 r. prosimy przesyłać tylko pliki .pdf

Materiały do pracy zdalnej do wstawienia do działu uczniowie na stronie psplubniany.pl powinny być przesyłane najpóźniej do godziny 15:30 dnia poprzedzającego dzień, którego dotyczą, natomiast materiały na poniedziałki proszę przesyłać do poprzedzającego piątku do godziny 15:30. Proszę przesyłać pliki .pdf i umieszczać w nazwie pliku: datę, której dotyczy materiał, przedmiot oraz klasę.Materiały instruktażowe do przygotowania lekcji zdalnych:

http://ndosehero.cba.pl/nauczyciele/index_n.html