Plan lekcji obowiązujący od 4.04.2022r.


 

Strony dla uczniów ukraińskich

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy


 

Plan lekcji – obowiązuje od 14 lutego 2022 r.


Rekrutacja:

Komunikat dyrektora

Załączniki:

1. Zgłoszenie dziecka do I klasy

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

4.  Potwierdzenie woli zapisu dziecka

5. WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

6. Rodzice ochrona danych

7. Rekrutacja oświadczenia

8. Wyrażenie życzenia nauki religii


 

Organizacja zajęć od 27 stycznia do 27 lutego 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach


 

Harmonogram spotkań z rodzicami

Organizacja zajęć od 20 grudnia do 9 stycznia 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach


 

Nauka pływania:

informacja

deklaracja

RODO


 

Program dla szkół – informacja

Informacja dotycząca możliwości otrzymania darmowego sprzętu komputerowego


 

Płatność za obiady

Przeciwdziałanie samobójstwom wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Plakat – wsparcie ucznia

Plakat – dziecięca psychologia

Plakat przeciwdziałanie depresji


 

09.09.2021r ogólne spotkanie z rodzicami

Jadłospis

Dowozy i odwozy uczniów z PSP w Łubnianach w roku szkolnym 2021/2022 transportem komunikacji gminnej GTV-BUS – komunikacja lokalna

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2021

01.09.2021, Plan lekcji  dla klas I-VIII


 

Informacja Dyrektora w sprawie muralu


 

Pismo do rodziców – 23.07.2021 r.

Pismo do rodziców- spotkanie 22.07.2021r

 


 

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


 

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat:

Informacja

Informacje dla szkół i placówek – plakat

Rekomendacje dla rodziców – plakat

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-1


 

Półkolonie:

  1. Karta kwalifikacyjna
  2. Program półkolonii
  3. Procedury
  4. Oświadczenie rodzica
  5. Komunikat

 

Komunikat dyrektora 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

Broszura Dzieci w wirtualnej sieci

Jadłospis – maj


 

Dla rodziców


 

Plan lekcji – zmiana od 15.05.2021 r.

Komunikat dyrektora – 26 kwiecień 2021

Komunikat – zawieszenie zajęć stacjonarnych do 25 kwietnia 2021r. dla uczniów klas I-VIII

Konsultacje 20.04.2021r

Rodzinny plan żywieniowy


 

Komunikat Dyrektora

Wniosek na świetlicę


 

 

Niedostosowanie społeczne PSP Łubniany 2021r.


 

Komunikat Dyrektora

Wniosek na świetlicę


 

Harmonogram wyjazdów  uczniów z PSP Łubniany na krytą pływalnię Wodna Nuta w Opolu w ramach projektu „Umiem pływać”

Regulamin wyjazdów na basen


 

Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca


 

deklaracja wyjazdów na basen,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

SZANOWNI RODZICE


 

Rekrutacja:

Szanowni rodzice

Komunikat Dyrektora

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

Oświadczenia

Rodzice – ochrona danych

Wniosek o objęcie ucznia nauką Mniejszości Narodowych

Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu szkoły

Wyrażenie życzenia nauki religii

Zgłoszenie dziecka do klasy I


 

Jadłospis – marzec

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Komunikat Dyrektora Szkoły – organizacja zajęć 22.02.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły -częściowe zawieszenie zajęć

Bezpieczni w sieci. Informacje dla rodziców

Co moje dziecko robi na youtube ULOTKA-FIN (1)

ŚWIAT-NASTOLATKA-2020

Deklaracja (dotyczy uczniów kl. IV i V), biorących już udział w „Programie dla szkół”

Komunikat dyrektora: Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie

Plan lekcji – obowiązuje od 18.01.2021 r. [Pobierz]

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KL.I-III i IV-VIII W  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.  POWSTAŃCÓW  ŚLASKICH  W  ŁUBNIANACH  OD 18.01.2021r.

Procedury  szczegółowe

Podziękowania – razem wielką mamy moc

Konsultacje z nauczycielami

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Deklaracja wstępna wyjazdów na basen [Pobierz]

Podziękowanie

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Komunikat w sprawie nauki zdalnej oraz ferii zimowych 2021

Możliwość doposażenia rodzin i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej


Informacja o świetlicy

Oświadczenie


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW OD 09.11.2020

Jadłospis – listopad


INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 24.10.2020 r.


jadłospis łubniany październik

Jadłospis

Harmonogram zebrań z rodzicami w dn. 09.-10.09.2020r.


szkolny_zestaw_podr_w_2020_2021_bez_religii_i_mniejszosci

Zestaw_podrŕcznikˇw_do_religii_2020_2021

Zestaw-podrŕcznikˇw-do-jezyka-mniejszosci  2020_21


Projekt edukacyjny pt. „Deutsch AG”


 

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE RODZICA


 

Nowa szkoła w Opolu Informacje dla uczniów

Nowa szkoła w Opolu Folder


 

– ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020 W PSP W  ŁUBNIANACH
– OŚWIADCZENIE RODZICA


Dokumentacja dotycząca rekrutacji uczniów kl I:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych kl I

POTWIERDZENIE-WOLI-ZAPISU-DZIECKA-2020 (2)

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

wyprawka kl.1

wyrażenie życzenia nauki religii


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Wytyczne NA STRONĘ SZKOŁY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły im. Podstawowej Powstańców Śląskich w sprawie egzaminu ósmoklasisty


 

konsultacje dla kl IV-VII PISMO DO RODZICÓWSzanowni Rodzice i Uczniowie

Oświadczenie rodzica lub ucznia po zakwalifikowaniu go na zajęcia prowadzone w szkole

Załącznik 1 do Zarządzenia  nr 10.05.2020 Dyrektora Szkoły

Załącznik 4 do Zarządzenia Dyrektora SzkołyPlan konsultacji kl.VIII


 

Procedury_biblioteka_psp_lubniany_ost

załacznik_do Procedur_biblioteki_harmonogram_oddawania_podręczników

Załącznik_nr_2_do_Procedur_funkcjonowania_biblioteki_karta_oddania_podrecznikow


 

Komunikat dyrektora o organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 r. i przygotowaniu jej do prowadzenia działalności pod kątem bhp

Zarządzenie dyrektora o organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego, organizacji konsultacji dla uczniów

Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach


Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN (1)

Badanie potrzeb uczniów klas VIII w zakresie konsultacji z nauczycielami

Badanie potrzeb uczniów klas  IV-VII

Zgłoszenie dziecka zajęcia rewalidacyjne


Diagnoza zapotrzebowania na organizację pobytu uczniów (POBIERZ)

ZMIANY W SZKOLE OD 25.05.2020

Szanowni Rodzice Klub Sportowy 2020


07.05.2020r. Prezentacja od psychologa dla Rodziców Budowanie pozytywnych relacji i współpracy rodziców z nauczycielami

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty


DYŻURY NAUCZYCIELI

Prezentacja od psychologa dla uczniów i rodziców STYLE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

Komunikat 7.04.2020 r.


Rodzic i uczeń, który nie dostarczył e-maila wychowawcy nie ma dostępu do dziennika elektronicznego.

Dziennik elektroniczny – poradnik dla rodzica


 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Dyżury specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Możliwość konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli świadczonych telefonicznie przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych


 

Rekrutacja 2020


Informacje dotyczące koronawirusa

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.Powstańców Śląskich w Łubnianach przekazuje informację w zakresie  bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami i postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

Jak myc ręce

Jak postępować

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa

 


 

Program dla szkół – informacje o żywności


 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zawiesza wyjazdy na basen do odwołania.

Dni Otwarte w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach zostały odwołane, o ponownym terminie państwa poinformujemy.


 

Rekrutacja 2020/2021:

Komunikat dyrektora 2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I poza 2020

Zgłoszenie dziecka do I klasy w obw 2020

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA 2020


 

Zestaw-podręczników-do-religii(1)

Szkolny_zestaw-podr_w_2019-2020_-bez-religii-i-mniejszosci

Zestaw-podręczników-do-jezyka-mniejszosci

Ważne telefony

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

zaproszenie rodziców na zebranie 2019

półkolonie_2019_program


 

Rekrutacja 2019/2020:

Zgłoszenie dziecka do I klasy (dzieci zamieszkałe w obwodzie)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły 2019-2020 (dzieci spoza obwodu)


SZCZEPIENIA- informacje

I n f o r m a c j a zebrania rodziców 16 11 18

materiały z e – szkolenia Akademii Aktywnej Edukacji „Świadomy rodzic – problem agresji w Internecie”

Zebrania z rodzicami w listopadzie 2017 r – zmiana

– Kalendarz roku szkolnego 2017

Opłaty za obiady

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dni ustawowo wolne

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Informacja o ubezpieczeniu:

NWW_2015_zmiana

Rok szkolny 2015/2016 (zaktualizowane)