Logo PSP w Łubnianach

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w dniach 16-17-18.06. 2020r. egzaminu ósmoklasisty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

INFORMACJA DLA RODZICÓW EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

                                         Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w sprawie egzaminu ósmoklasisty                                INFORMACJA DLA RODZICÓW EGZAMIN ÓSMOKLASISTY   Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty‎ język polski, matematykę, język obcy nowożytny.‎ Każdy przedmiot egzaminu ósmoklasisty…

Czytaj dalej

SUKCES W I REGIONALNYM KONKURSIE MALARSKIM „ŚLĄSK NA PŁÓTNIE”

14 listopada 2019 r. w Łubniańskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie I Regionalnego Konkursu Malarskiego „Śląsk na płótnie”. Na konkurs wpłynęło wiele prac z naszego regionu. Wszystkie przedstawiały niezwykle ciekawy aspekt artystyczny. Prace uczniów naszej szkoły wyróżniały się niekonwencjonalną techniką wykonania i niezwykłą inwencją artystyczną. W powyższym konkursie wzięło udział ośmiu naszych uczniów, a…

Czytaj dalej

KONKURS PIOSENKI „WYGRAJ SZANSĘ”

9 marca 2019 r. odbyły się gminne eliminacje do ogólnopolskiego konkursu piosenki „Wygraj Szansę”, który był organizowany we współpracy z TV MEDIA Agencją Telewizyjno – Estradową. Natalia Malorny – kl. Vb zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar „Co ja w tobie widziałam”. Uczennica zajęła I miejsce i tym samym przeszła do etapu powiatowego. Kolejne przesłuchania…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

X WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI „JESIENNE NUTKI”

25 listopada 2019 r. miał miejsce X Wojewódzki Festiwal Piosenki „Jesienne nutki”, organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. Impreza cieszy się od lat ogromną popularnością, co skutkuje wysoką konkurencyjnością i profesjonalizmem wykonawców. Natalia Malorny (kl. Vb) wyśpiewała sobie wyróżnienie, wykonując piosenkę pt. „Ten obcy świat”. Gratulujemy sukcesu! Uczennicę przygotowała mgr Małgorzata Sygulka – Dunat.

Czytaj dalej