AktualnościLogo PSP w Łubnianach

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku 18 maja 2020r. zostają wznowione zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja zajęć prowadzonych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:

 

 • zajęcia będą odbywać się tylko na boisku „Orlik”;
 • maksymalna liczba uczestników 1 grupa wynosi 6 osób i nauczyciel wychowania fizycznego;
 • zajęcia będą odbywać się zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych grup;
 • wyłączone jest korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza WC);
 • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi;
 • nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, zasada dotyczy tylko samego boiska, obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na zajęcia i po zajęciach;
 • na zajęciach przychodzimy w stroju sportowym;
 • obowiązuje dezynfekcja rak przy wejściu i wyjściu z Orlika.

 

Dodatkowe „Zasady bezpiecznego  prowadzenia zajęć sportowych” na Orliku:

 • tylko zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach;
 • uczniowie wchodzą na boisko pojedynczo na znak nauczyciela z zachowaniem bezpiecznej odległości;
 • każdy uczeń pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego miejsca przez nauczyciela;
 • w czasie zajęć uczeń nie może opuszczać wyznaczonego miejsca przez nauczyciela;
 • stała grupa treningowa podczas zajęć ( 6 osób);
 • zachowanie odpowiednich odległości uczniów, tj. 2 m od siebie i od nauczyciela;
 • rodzice nie wychodzą na tern Orlika, ani nie gromadzą się przy boisku;
 • zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcji dłoni przed i po treningu;
 • sprzęt sportowy szkolny tj. stożki, bramki itp. zostanie zdezynfekowany po każdorazowych zajęciach;
 • zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym wyjściu uczniów z boiska;
 • po wyjściu z boiska obowiązuje zasłanianie twarzy oraz zakaz gromadzenia się;
 • uczniowie udają się do swoich domów;
 • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w drodze na i po zajęciach oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych;
 • obowiązuje przerwa 15-minutowa pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

 

Szanowni Rodzice uczniów kl. V-VIII

 

W związku z możliwością wznowienia zajęć SKS dla  uczniów kl. V-VIII proszę, o przesłanie

e-maila na adres dariuszpalt@psplubniany.pl

Wyrażam zgodę na udział…………………………………………………….. w zajęciach SKS-u od 18.05.2020r.

(imię i nazwisko ucznia)

Brak e-maila oznacza nie wyrażenie zgody.

 

Proszę o przesłanie zgody do piątku tj. 15.05.2020 do godz. 10.00. Na tej podstawie zostanie opracowany harmonogram zajęć obowiązujący od 18.05.2020r. i umieszczony na stronie szkoły.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Wiesława Palt