AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni  Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

zgodnie  z  decyzją  władz  rządowych  od  9 listopada  2020 r. do  29  listopada  2020 r.

w klasach  1 – 3  zostają zawieszone zajęcia  stacjonarne

w klasach 4 – 8 przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych

 

 • uczniowie przebywają w domu,
 • we wszystkich klasach zajęcia odbywają się w formie zdalnej,
 • realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Microsoft Teams, Jitsi.Meet (meet.jit.si),
 • zajęcia indywidualne i grupowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej logopedyczne,
  z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dla dyslektyków, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, odbywają się zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, Jitsi.Meet (www.meet.jit.si),
 • w razie problemów związanych z funkcjonowaniem platformy Microsoft Teams można uzyskać pomoc i wsparcie u pani B. Morawskiej – Jednoróg przez e-dziennik lub email bozenamorawska-jednorog@psplubniany.pl   lub pod tel. szkoły  774215009,
 • rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas przez e – dziennik, Whats’App, Messenger, email lub telefonicznie w godzinach pracy nauczycieli,
 • zajęcia SKS w ramach projektu ministerialnego prowadzone są zgodnie z planem na terenie szkoły,
 • szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Świetlica  czynna od 9 listopada 2020 w godzinach   dostosowanych do potrzeb rodziców.

Zapisy uczniów przyjmowane są do 09 listopada 2020r. przez sekretariat   tel. 774215009 lub email   dyrektor@psplubniany.pl

Przy zapisie dzieci na  proszę o podanie godzin pobytu na świetlicy. 

 

 • bez zmian działa sekretariat, pedagog, psycholog i logopeda,

 

Czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych bez zmian:

Tabela Czas trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych

Zasady bezpieczeństwa

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt