AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni  Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

zgodnie z decyzją władz rządowych od dnia 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia
w szkole odbywać się będą w następującej formie:

Klasy 1 – 3

 • wszystkie zajęcia, w tym zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się bez zmian
  – w formie stacjonarnej,
 • uczniowie przychodzą na zajęcia lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym
  w dzienniku elektronicznym,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki będą mieli nadal możliwość korzystania z obiadów.

 

Klasy 4 – 8

 • zajęcia odbywają się w formie zdalnej,
 • uczniowie przebywają w domu,
 • realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Microsoft Teams,
 • zajęcia indywidualne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne  mogą odbywać się  stacjonarnie pod warunkiem, że rodzic przyprowadzi i odbierze dziecko zgodnie z planem zajęć,
 • zajęcia grupowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej tj. logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, dla dyslektyków, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
  i z matematyki , odbywają się zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Microsoft Teams,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych nie będą mieli możliwości korzystania z obiadów.

 

Bez zmian działa sekretariat, świetlica szkolna, stołówka, biblioteka a także pedagog, psycholog i logopeda.

Zastępstwa zaplanowane na poniedziałek – 26.10.2020 r.   odbędą się zgodnie z planem w e – dzienniku.

Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas przez e – dziennik, Whats’App, Messenger, email
lub telefonicznie w godzinach pracy nauczycieli.

Nadal istnieje możliwość użyczenia laptopów w sekretariacie szkoły.

 

Czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych bez zmian:

Tabela "Czas trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych"

Informacje dotyczące prowadzenia zajęć SKS w ramach projektu ministerialnego zostaną umieszczone w poniedziałek na stronie szkoły.

Nowe zasady bezpieczeństwa

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt