SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole Po raz drugi uczestniczymy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „W-F z klasą” pod hasłem „Przewrót na WF-ie. ”Przygotowanie do programu rozpoczęło się 2 listopada 2015r. spotkaniem organizacyjnym z nauczycielami, którego celem było zapoznanie z założeniami programu III edycji „WF z klasą. ”W trakcie rozmowy,…

Czytaj dalej