Aktualności

5.12.2015 r. od godziny 1500 .

Wszyscy  spotykamy się na sali gimnastycznej w PSP w Łubnianach.

Czekamy ze stroikami i piernikami.