Sport

ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole

Po raz drugi uczestniczymy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „W-F z klasą” pod hasłem „Przewrót na WF-ie. ”Przygotowanie do programu rozpoczęło się 2 listopada 2015r. spotkaniem organizacyjnym z nauczycielami, którego celem było zapoznanie z założeniami programu III edycji „WF z klasą. ”W trakcie rozmowy, tak jak w ubiegłym roku postanowiliśmy, że pierwsza cześć dyskusji zostanie przeprowadzona w klasach, podczas której zostaną wypracowane postulaty. W dniach od 03.11.2015r. do 06.11.2015r. odbyły się debaty klasowe, których celem było przygotowanie i zebranie opinii” Co jest wartościowe na zajęciach wychowania fizycznego? czyli „plusy” oraz „Nad czym warto popracować? ”-minusy”. Nad porządkiem spotkań czuwali nauczyciele-wychowawcy.

Kolejnym etapem było zorganizowanie „Sportowego Okrągłego Stołu”, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Debata ta odbyła się 9 listopada 2015r. o godz. 8oo na korytarzu szkolnym. Uroczystego otwarcia dokonała pani Wiesława Palt dyrektor szkoły, wręczając nauczycielom dyplomy ukończenia II edycji „WF z klasą” oraz dokonała krótkiej ewaluacji programu przeprowadzonego w ubiegłym roku szkolnym.

Następnie pan Norbert Dreier przedstawił prezentację programu „W-F z Klasą”, zadań szkoły w programie oraz cele akcentując, które z proponowanych zadań możemy wybrać do realizacji. Uczniowie mieli czas aby zastanowić się nad wyborem konkretnego zadania dla szkoły.

W kolejnym etapie zostały przedstawione „plusy i minusy”, które wcześniej zostały wypracowane w klasach. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca prezentowanych punktów. Do najczęściej powtarzających się postulatów należy: (podobnie jak w ubiegłym roku)

  • Wyjazd na lodowisko i basen
  • Na zajęciach poznajemy nowe dziedziny sportu, jesteśmy chudsi, zdrowsi, silniejsi oraz ćwiczymy refleks
  • Lekcje wychowania fizycznego spełniają nasze oczekiwania- brak monotonii, miło spędzamy czas
  • Indywidualne podejście nauczyciela w-f w stosunku do każdego ucznia.
  • Wydłużyć czas zajęć wychowania fizycznego do 2 godzin

Pani dyrektor na bieżąco odnosiła się do wypowiedzi, analizując, co jesteśmy w stanie zrealizować, co jest poza naszym zasięgiem. Sekretarzem debaty była pani Agnieszka Kumiec. Całość została udokumentowana w formie zdjęć. Przeprowadzenie „Sportowego Okrągłego Stołu” było dla nas cennym doświadczeniem oraz okazją do przemyśleń. Wysłuchaliśmy opinii uczniów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Podsumowując dyskusję wybrano zadanie – wariant II czyli realizacja całorocznej ścieżki zdrowotnej. Na zakończenie debaty, w celu rozpoczęcia III edycji „W-F” z klasą” odbyła się wspólna gimnastyka przeprowadzona przez uczennicę kl. VI Natalię Gralę.