Logo PSP w Łubnianach

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że w porozumieniu z nauczycielami podjęliśmy działania w celu przygotowania materiałów do pracy zdalnej z uczniami oraz sposobach przekazywania danych. Nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III materiały przekazują codziennie do wyznaczonego członka Rady Klasowej, który przekazuje do ogółu rodziców danej klasy. W kl. I-III informacje dotyczące języka angielskiego i języka mniejszości narodowej – niemiecki…

Czytaj dalej