AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Informuję, że w porozumieniu z nauczycielami podjęliśmy działania w celu przygotowania materiałów do pracy zdalnej z uczniami oraz sposobach przekazywania danych. Nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III materiały przekazują codziennie do wyznaczonego członka Rady Klasowej, który przekazuje do ogółu rodziców danej klasy. W kl. I-III informacje dotyczące języka angielskiego i języka mniejszości narodowej – niemiecki będą przekazywane przez stronę szkoły www.psplubniany.pl w zakładce uczniowie. Materiały dotyczące kl. IV –VIII również będą przekazywane przez stronę szkoły www.psplubniany.pl w zakładce uczniowie. Informacje te powinny być  umieszczone do godz.8.00 każdego dnia. Nauczyciele, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim informacje te zamieszczą po zakończonym leczeniu. (B. Morawska -Jednoróg, A. Wyskida, K. Matyjaszczyk, M. Sygulka – Dunat).

 

Wiesława Palt

dyrektor szkoły