W dniach 12-13 stycznia br., w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach, odbyły się zajęcia warsztatowe pn. „Świadomi w sieci”, zorganizowane dla uczniów klas IV – VIII w ramach projektu „Razem raźniej”.

Celem warsztatów było:

  • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy, fonoholizmu i komputeroholizmu, cyberbullingu i trollowania,
  • uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi
    konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców,
  • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy, a także jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

Projekt „Razem raźniej” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.