Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach w dniu 21 listopada 2022r. wspólnie z UNICEF świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W ramach obchodów tego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani „na niebiesko” aby w ten sposób wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na sali gimnastycznej. Każdy oddział lekcyjny otrzymał pamiątkowe plany lekcji i „Konwencję o prawach dziecka”, którą po zapoznaniu się z jej treścią na lekcjach do dyspozycji wychowawcy, umieszczono na klasowych gazetkach. Poszczególne klasy losowały kartoniki z prawami dziecka, a następnie wykonały rysunki kolorową kredą na asfaltowym boisku szkoły. Zostały również wykonane przez uczniów plakaty i rysunki. Na szkolnym korytarzu przygotowano gazetkę. Informację o podjętych działaniach zamieszczono przy udziale rodziców w mediach społecznościowych. Podczas zajęć realizowanych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu zarówno w grupie młodszej jak i ze starszymi uczniami czytano komiks, oglądano filmy i prezentacje przygotowane na stronie UNICEF poświęcone tematyce Praw Dziecka, przeprowadzano dyskusje i korzystano z materiałów przygotowanych na stronie UNICEF. Na stronie szkoły w zakładce WOLONTARIAT zostały umieszczone quizy Kahoot o prawach dziecka wraz z informacją jak w nie zagrać. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w realizację podjętych działań na terenie szkoły.   Na stronie szkoły zamieszczono zdjęcia dokumentujące poszczególne wydarzenia.

Koordynator – Gabriela Sygulka

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu.