Projekt jest finansowany w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Koordynatorem projektu jest p. Jolanta Fila – pedagog specjalny.