Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren naszej szkoły przez Straż Pożarną tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Przesyłam Państwu broszurę informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej.

Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego oraz zgody dla rodziców  zostaną przesłane przez  e – dziennik.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Wiesława  Palt

 

 

Шанавні батьки,

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, в рамках заходів із врегулювання кризових ситуацій та цивільного захисту, передало пожежною охороною до приміщення нашої школи таблетки, що містять йодистий калій.

Приготування таблеток йодистого калію є стандартною процедурою, передбаченою законодавством і використовується у разі можливої ​​радіаційної небезпеки.

Надсилаю Вам інформаційну брошуру про йодну профілактику.

Порядок безпеки в школі в Лубнянах у разі радіаційної надзвичайної ситуації та згода батьків будуть надіслані через електронний журнал.

 

З повагою,

Директор школи

Wiesława  Palt

 

Zał. nr 2

do Procedury  bezpieczeństwa w  Publicznej Szkole  Podstawowej
im.
Powstańców Śląskich  w  Łubnianach
na  wypadek  wystąpienia  zdarzenia  radiacyjnego

 

Broszury informacyjne dotyczące profilaktyki jodowej opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia

broszura strona 1

broszura strona 2

broszura strona 3

broszura strona 4