AktualnościWeronika Szędzielorz

„Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha”.

Platon (ok. 437 – 347 p.n.e.)

Weronika Szędzielorz będzie reprezentowała nasze województwo

w ogólnopolskim etapie I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny okazał się sukcesem dla uczennicy z klasy 8b Weroniki Szędzielorz, która 10. grudnia 2021r. wraz z grupą innych ósmoklasistów przystąpiła do etapu szkolnego. Zadania konkursowe były bardzo trudne. W sprawdzianie należało wykazać się znajomością środków retorycznych, a praca z tekstem dotyczyła „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. Sprawdzano także umiejętność argumentowania i budowania wypowiedzi perswazyjnej z użyciem środków retorycznych.

W etapie szkolnym Weronika rozwiązła poprawnie 75% zadań i przeszła tym samym do etapu wojewódzkiego, który odbył się w piątek 4. marca na Uniwersytecie Opolskim. Było nam niezmiernie miło, gdyż do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie uczennice z Opola i nasza Weronika. Tylko trzy uczennice w województwie mogły wygłosić przemówienie w II etapie konkursu.

Etap wojewódzki składał się z części pisemnej oraz oratorskiej. Weronika musiała zmierzyć się z napisaniem przemówienia dotyczącego poety rozpowszechniającego dobro, a następnie przygotować się do 7-minutowego wystąpienia. Pięcioosobowa komisja doceniła starania naszej uczennicy, która odwołując się do twórczości Henryka Sienkiewicza umiała przemówić, dobierając odpowiednie argumenty, posługując się tropami i figurami retorycznymi stosownymi do wypowiedzi i umiejętnością przekonywania.

Wystąpienie przyniosło Weronice kolejny sukces. Uczennica uzyskała 90% maksymalnej liczby wymaganych punktów, co kwalifikuje ją do III etapu – ogólnopolskiego. Przed ósmoklasistką jeszcze wiele pracy, ale już trzymamy za nią kciuki.

Serdeczne gratulacje dla Weroniki Szędzielorz!

Do konkursu przygotowywała uczennicę pani Magdalena Swobodzian.

Pieczę nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.

Magdalena Swobodzian