AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę wszystkich Państwa o podpisanie zgodę na przetwarzanie   danych osobowych swojego  dziecka.  Zgodę pobieramy bezpośrednio  ze stron szkoły , która stanowi załącznik .Należy ją podpisać i odesłać na pocztę e-mali wychowawcy lub dyrektora dyrektor@psplubniany.pl ( skan, zdjęcie, po powrocie do szkoły oryginał).  Proszę sprawę potraktować jako pilną.

 

                                                               Z poważaniem

                                                               Wiesława Palt

                                                               Dyrektor PSP w Łubnianach

Załącznik:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych