Aktualności

Dariusz Palt nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie  upowszechniania i rozwoju edukacji. W bieżącym roku nagrodą wyróżniono 5 osób.

23 października w Filharmonii Opolskiej na Regionalnym Święcie Edukacji nagrodę panu Dariuszowi wręczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek.

Dariusz Palt jest nauczycielem wychowania fizycznego z 30 letnim stażem. Podejmuje innowacyjne  działania w zakresie nauczania i wychowania. Inicjuje i angażuje się w projekty mające na celu rozwijanie właściwych postaw zdrowotnych ale również sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci. Jego uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe zarówno drużynowe jak i indywidualne. Tylko w roku szkolnym 2018/2019 brali udział w ponad 60 zawodach sportowych od szczebla gminnego do międzynarodowego. Pan Dariusz jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (2015), otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (2014), Medal 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego (2013), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2011). W 49 edycji Plebiscytu Sportowiec Roku współorganizowanego przez Urząd Marszałka Województwa Opolskiego i Nową Trybunę Opolską w kategorii Najpopularniejszy Nauczyciel Województwa Opolskiego zdobył I miejsce. Jest także laureatem  Nagrody Stowarzyszenia na rzecz wspierania inicjatyw w kulturalnych w gminie Łubniany „Animator Roku 2014.”