Aktualności

26 października 2019r.  odbył się „II Opolski Bieg Belfra” z okazji  Dnia Edukacji Narodowej w Grodkowie, zorganizowany przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski oraz Wojewoda Opolski pan Adrian Czubak. Celem biegu było podkreślenie roli zawodu nauczyciela w społeczeństwie, popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Łubnianach godnie reprezentowali w:

  • Biegu na 10 km w kategorii:

– nauczyciel dyplomowany pan Krzysztof Chaliński

  • Nordic Wolking na 5 km w kategorii:

– kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych dyrektor szkoły Wiesława Palt

– nauczyciel dyplomowany  pani Aleksandra Dzieja

– obsługa i administracja placówek oświatowych pani Lidia Kandora

Finaliści biegu otrzymali na mecie pamiątkowe medale, dyplomy za zajęte I – III miejsca w poszczególnych kategoriach  oraz drobne nagrody rzeczowe.  Gratulujemy!