Aktualności

Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach – Ewa Archacka oraz Amelia Sossna z klasy VI reprezentowały placówkę oraz województwo opolskie, w sobotę 18 maja, w X Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie, w województwie wielkopolskim. Patron konkursu ksiądz Onufry Kopczyński, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, to językoznawca, urodzony w Czerniejewie, prekursor badań nad gramatyką polską, autor pierwszego podręcznika gramatyki polskiej dla szkół narodowych. Stąd też odbywający się od dziesięciu lat konkurs krasomówczy na cześć i pamięć wielkiego rodaka. Impreza organizowana jest przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, a adresowana do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjów z terenu całej Polski. Celem konkursu jest szerzenie idei patrona, czyli rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, a także rozbudzanie miłości do małej ojczyzny oraz uczuć patriotycznych. Istotą konkursu było przygotowanie przez uczestnika określonego tematu i zaprezentowanie go podczas wystąpienia. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej mieli za zadanie przygotować tekst oratorski związany z treścią dowolnych baśni i legend. Ewa opowiedziała legendę o Opolu, natomiast Amelia przedstawiła historię związaną z powstaniem Opola, zapoznając słuchaczy z najciekawszymi zakątkami miasta. Uczennice podczas prezentacji posługiwały się pięknym, barwnym językiem. W tegorocznych zmaganiach konkursowych uznanie Jury zdobyła Amelia Sossna, otrzymując WYRÓŻNIENIE. Nad doborem tematów i jego ogólną prezentacją czuwała polonistka Jolanta Begińska, przygotowując uczennice do występu.