Aktualności

11 kwietnia na Uniwersytecie Opolskim podsumowano Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, w którym uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. Impreza organizowana jest przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Naukowe Onomastów działające przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas I-III gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczą na odmiennych warunkach, biorąc udział tylko w etapie wojewódzkim. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszym jest etap szkolny, który wymaga przygotowania autorskiego projektu edukacyjnego, promującego kulturę języka polskiego wśród uczniów szkoły. Do następnych zadań należy zorganizowanie imprezy szkolnej promującej etykę mówienia oraz przygotowanie sprawozdania ze zdjęciami z danego etapu, a także przeprowadzenie szkolnych eliminacji wśród uczniów z zakresu kultury języka polskiego, na podstawie testu opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onomastów Uniwersytetu Opolskiego.

Ocenie Komisji Konkursowej podlega także – na etapie wojewódzkim – projekt edukacyjny. W tym roku komisja powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty postanowiła nagrodzić tylko trzy projekty spośród dziewięciu nadesłanych ze szkół podstawowych, uczestniczących w Konkursie. Jedno z dwóch Wyróżnień przypadło łubniańskiej szkole, za projekt „W bajecznym świecie Jana Brzechwy”.

Pomysłodawczynią wybranych form poszczególnych zmagań konkursowych zarówno na szczeblu szkolnym jak i wojewódzkim oraz autorką nagrodzonego projektu jest nauczycielka, pani Jolanta Begińska. W tym roku wraz z uczniami klas IV-VI uczestniczyła w Konkursie po raz dziesiąty, organizując przy tej okazji uroczystą imprezę szkolną pod nazwą „Święto Języka Polskiego”, na której przybliżyła twórczość opolskiego  poety i prozaika, pana Franciszka Sośnika.

Galę wręczania nagród i wyróżnień laureatom, na Uniwersytecie Opolskim, uświetnił swoją obecnością Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.