Aktualności

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich uczestniczyli w projekcie

dofinansowanym  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizowanym przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu na lodowisku sztucznym Toropol pod nazwą „Łyżwy + lodowisko=świetna zabawa. Zajęcia upowszechniające łyżwiarstwo dla dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich i małych miasteczek województwa opolskiego”. W projekcie uczestniczyło 90 osób. Udział w wyjazdach był bezpłatny. Celem projektu było rozwijanie sprawności ruchowej, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz nauka jazdy na łyżwach. To naprawdę była świetna zabawa.