Aktualności

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup. Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz propagowanie wiedzy o lesie, z akcentem na ochronę przeciwpożarową lasu i promocję surowców drzewnych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej o wybranej tematyce: np. las i jego mieszkańcy; praca w lesie (leśnicy i robotnicy leśni przy pracy); ochrona lasu; zagrożenia dla lasu; portret ulubionego zwierzątka.

Nadleśnictwo Kup informuje, że na XII edycję konkursu wpłynęło 254 prac ze szkół podstawowych.

Maxymilian Gmyrek – uczeń klasy II b

 otrzymał wyróżnienie

wykonując pracę na temat:

„Praca w lesie (leśnicy i robotnicy leśni przy pracy – ciężki sprzęt do pozyskania, zrywki i wywozu drewna)”

Praca została wykonana pod opieką pani Agnieszki Łyszczarz.