Aktualności

Klub 4 H „Urwipołcie” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach 7 grudnia brał udział w Konkursie Wojewódzkim na Kartkę Świąteczną, zorganizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Konkurs odbył się w ramach corocznych Spotkań Mikołajkowych dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubach 4 H, w naszym województwie, którego celem jest aktywizacja środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym oraz kulturalnym, a tym samym wspieranie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży z Klubów 4 H w życiu lokalnym społeczności wiejskich. Do działań przystąpiło 11 Klubów zarówno ze szkół podstawowych jak i z gimnazjów.  Na wykonanie zadania dowolną techniką i dowolnymi materiałami wyznaczono czas 60 minut. Łubniański Klub przyozdobił kartkę naklejanymi bożonarodzeniowymi elementami kwiatowymi wykonanymi z kolorowego papieru. Kartka Świąteczna Klubu otrzymała Wyróżnienie. Pracę konkursową wykonały uczennice klasy VI, Weronika Puscz, Julia Szymańska oraz Marta Chyra. Liderką Klubu 4 H „Urwipołcie” jest pani Jolanta Begińska, nauczycielka języka polskiego.  W trakcie imprezy, w Łosiowie, uczestnicy oprócz zmagań konkursowych, miło spędzili czas przy śpiewie kolęd oraz spotkaniu ze ”Świętym  Mikołajem”, który hojnie rozdawał wszystkim „słodkie prezenty”.