Aktualności

Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach – Emilia Trela z klasy IV oraz Julia Piechota z klasy VI reprezentowały placówkę oraz województwo opolskie, w piątek 13 maja, w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Czerniejewie, w województwie wielkopolskim. Finał konkursu odbył się we wnętrzach Bażantarni na terenie Zespołu Pałacowego w Czerniejewie. Uczniowie z Łubnian, w tym roku, już po raz czwarty brali udział w zmaganiach konkursowych. Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Publicznych im. ks. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie. Patron szkoły ksiądz Onufry Kopczyński, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, to językoznawca, urodzony w Czerniejewie, prekursor badań nad gramatyką polską, autor pierwszego podręcznika gramatyki polskiej dla szkół narodowych. Stąd też odbywający się od siedmiu lat konkurs krasomówczy na cześć i pamięć wielkiego rodaka. Impreza organizowana jest rokrocznie pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, a adresowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu całej Polski. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie inicjatyw twórczych wśród młodzieży, rozbudzanie miłości do małej ojczyzny oraz zainteresowań kulturą danego regionu i kraju, rozbudzanie uczuć patriotycznych, a także zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, a więc rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Istotą konkursu było przygotowanie przez uczestnika określonego tematu i zaprezentowanie go podczas wystąpienia. Uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej mieli za zadanie przygotować tekst oratorski związany z treścią dowolnych baśni i legend. Emilia opowiedziała o JuraParku w Krasiejowie, natomiast Julia przedstawiła historię związaną z Wieżą Piastowską w Opolu – posługując się podczas prezentacji ciekawym, barwnym językiem. W tegorocznych zmaganiach konkursowych to Julka Piechota zdobyła uznanie Jury, plasując się na III miejscu, pokonując zarazem konkurentów z innych województw. Nad doborem tematów i jego ogólną prezentacją czuwała polonistka Jolanta Begińska, przygotowując uczennice do występu.