Aktualności

8 kwietnia, uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach Julia Piechota, wygrała Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim w kategorii szkół podstawowych, zajmując I miejsce!

Impreza organizowana jest przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Naukowe Onomastów działające przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.

W konkursie mogli brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas I-III gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczyli na odmiennych warunkach
uczestnicząc tylko w etapie wojewódzkim. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszym był etap szkolny (dla szkół podstawowych i gimnazjów), który wymagał przygotowania szkolnego autorskiego projektu edukacyjnego promującego kulturę języka polskiego wśród uczniów szkoły, z zastosowaniem metody projektu, a następnie zorganizowanie imprezy szkolnej promującej etykę mówienia i przygotowanie sprawozdania ze zdjęciami z danej imprezy. Obowiązkiem również było przeprowadzenie szkolnych eliminacji wśród uczniów z zakresu kultury języka polskiego, na podstawie testu opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onomastów Uniwersytetu Opolskiego. A w dalszej kolejności należało wytypować dwóch uczniów ze szkoły na podstawie wyniku eliminacji szkolnych i zaangażowania w przygotowanie szkolnej uroczystości, do wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Do tego etapu zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy VI: Natalia Madziewicz i Julia Piechota. Niestety Natalia z powodów od siebie niezależnych nie była w stanie bronić honoru szkoły w dalszych etapach konkursowych. Na placu boju pozostała więc Julka, przystępując odważnie do etapu wojewódzkiego, który składał się z dwóch części: pisemnej – dyktanda i testu językowego, który uczennica zaliczyła 4 kwietnia w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując drugi wynik w województwie na 15 uczniów startujących. Następnym warunkiem udziału w konkursie było opracowanie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Opolu autorskiego projektu edukacyjnego, sprawozdania ze zdjęciami z imprezy szkolnej promującej etykę mówienia oraz protokołu eliminacji etapu szkolnego konkursu.

W efekcie po eliminacjach z testu językowego i dyktanda, do finału zostało zakwalifikowanych z województwa trzech uczniów ze szkół podstawowych, trzech uczniów z gimnazjów i pięciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W następnej kolejności 8 kwietnia uczennica dała popis oratorski, w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, wygłaszając autorskie przemówienie na temat: Albert Einstein powiedział: „Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, los sprawił, że sam stałem się autorytetem”. Czy człowiek w 2016 roku spotyka jeszcze na swojej drodze autorytety?

Tutaj Julka nie miała sobie równych wśród konkurentów ze szkół podstawowych, a pomogły jej w tym z pewnością wcześniejsze liczne występy artystyczne wojewódzkie i ogólnopolskie, w których uczestniczy już od trzech lat za namową i przygotowaniem swojej polonistki. Uczennica zachwyciła Jury doborem tematu, konstrukcją i sugestywnością wypowiedzi, płynnością i poprawnością wyrażania się, bogactwem języka i jego barwnością oraz kontaktem ze słuchaczami. Kunsztowi i talentowi Julii przyglądała się Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, dr Anna Tabisz, dr Danuta Lech-Kirstein i dr Krzysztof Kleszcz oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Joanna Wnuk a także przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Onomastów UO Przemysław Ślęzak.

Galę wręczania nagród laureatom, uświetnił swoją obecnością Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, z rąk którego Julia odebrała zdobyte trofea.

Pomysłodawczynią wybranych form w poszczególnych zmaganiach konkursowych zarówno na szczeblu szkolnym jak i wojewódzkim była nauczycielka Jolanta Begińska, która od dziewięciu lat bierze udział wraz z uczniami łubniańskiej podstawówki, w Konkursie Wiedzy o Języku Polskim z wieloma sukcesami, organizując przy tej okazji uroczystą imprezę szkolną pod nazwą „Święto Języka Polskiego” na której przybliża twórczość opolskich poetów i prozaików. W tym roku w szkole gościła pani Anna Czyrska, młoda poetka i pisarka oraz blogerka. Należy podkreślić, że sukces uczennicy Julii Piechoty jest zarazem wielkim sukcesem społeczności szkolnej – w szczególności nauczycieli, pani Bożeny Morawskiej – Jednoróg, bibliotekarki oraz panów Krzysztofa Chalińskiego, muzyka i Norberta Dreiera, informatyka oraz uczniów klas IV-VI, gdyż to ich trud i praca w następujących po sobie przedsięwzięciach na szczeblu szkolnym przyczyniła się do tak wielkiego, emocjonującego finału wojewódzkiego.