Aktualności

20 listopada odbył się w Brzegu XII Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej im. Ks. Ppłk Zbigniewa Stefaniaka, w którym po raz pierwszy uczestniczyły uczennice IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach: Wiktoria Bacajewska i Wanessa Sowa, recytując wiersze Wandy Chotomskiej „W Żelazowej Woli” oraz Stanisława Grochowiaka „Królewna Przeszłość”. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie poezji patriotycznej i religijnej, a zarazem uczczenie pamięci wielkiego patrioty, żołnierza i kapłana – kapelana brzeskich saperów ppłk Zbigniewa Stefaniaka. Impreza miała miejsce w siedzibie Klubu 1 Pułku Saperów, a odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatu Brzeskiego, Burmistrza Miasta Brzegu oraz Dowódcy 1 Pułku Saperów. Dla łubniańskich recytatorek był to debiut sceniczny, gdyż od tego roku szkolnego zasiliły szeregi Koła Teatralno-Recytatorskiego, które od wielu lat prowadzi pani Jolanta Begińska, zarazem wychowawczyni obu uczennic. Pomimo debiutanckiej tremy i licznej konkurencji, recytatorki odniosły swój pierwszy sukces, gdyż Jury konkursu przyznało im dwa równorzędne wyróżnienia.