Aktualności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Szkoła przyjazna dla każdego” promującym działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowany przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera.

Celem konkursu było docenienie i promocji szkół stwarzających przyjazne warunki dla funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promocja idei integracji i edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upowszechnienie dobrych praktyk a także zachęcenie szkół do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konkurs przebiegał w pięciu kategoriach: „Razem dla dobra dziecka”, Prawa dziecka, prawa rodzica”, ”Innowacje dla dobra dziecka”, ”Przyjazne miejsce”, „Ważne jest każde dziecko”

Dnia 12 listopada 2014 w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się gala podsumowująca konkurs w której uczestniczyła pani Joanna Wrona – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasza szkoła otrzymała dyplom za aktywny udział w II edycji konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”

certyfikat