Stań po zielonej stronie mocy

Nasza szkoła bierze udział w akcji “Stań po zielonej stronie mocy”, więcej informacji na stronie: http://stanpozielonejstroniemocy.pl/