Aktualnościgrupa ludzi

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, Laura Matyschok i Leon Langosz z klasy IV uczestniczyli w XII Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II „Syćka se wom zycom”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego Powiat Głubczycki oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach. Przegląd jest imprezą otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. Celem konkursu jest między innymi promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki oraz upamiętnianie rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Łubniańscy uczniowie wystąpili w kategorii: recytacja. W tegorocznej edycji dopuszczalne były jedynie prezentacje video, które należało przesłać na adres organizatora konkursu. Patronat nad konkursem objęli Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego oraz Piotr Soczyński – Starosta Powiatu Głubczyckiego. 18 maja, w Zespole Szkół w Pietrowicach miała miejsce Gala Finałowa, która rozpoczęła się mszą świętą w pietrowickim kościele. Po mszy, w gmachu szkoły, nastąpiły prezentacje laureatów, wśród których znalazł się Leon Langosz zajmując zaszczytne III miejsce. Ze względu na uczestnictwo Leona w wycieczce klasowej, na uroczystościach obecna była pani Jolanta Begińska, która przygotowała uczniów do konkursu.