Logo PSP w Łubnianach

Wpłaty za obiady

Restauracja „Niebo w Gębie”   Szanowni Państwo, wpłat za obiady prosimy dokonywać elektronicznie na rachunek bankowy 24 2490 0005 0000 4000 5235 5262 do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tytule przelewu należy wpisać nr szkoły, nazwisko dziecka i miesiąc, którego  dotyczy wpłata.   Dziękujemy

Czytaj dalej
wybory opiekuna samorządu

WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

09.09.2021 roku odbyły się, zgodnie z obowiązującym regulaminem SU, wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała p. Karina Smyrek, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz protokolantka SU Wiktoria Nowak z klasy VIIb. W głosowaniu uczestniczyło 148 uczniów klas I-VIII. Na zakończenie wyborów odbyło się komisyjne liczenie głosów. Decyzją uczniów opiekunem pozostaje p. Karina Smyrek.   Samorząd…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo! Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zaprasza na spotkania z rodzicami dnia 9 września 2021r o godz. 17.00  zgodnie z harmonogramem.   Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja  zebrań z rodzicami uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:   Na zebranie z rodzicami może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

I n f o r m a c j a

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach informuje, że w roku szkolnym 2021/2022  przetarg wygrała firma cateringowa „Niebo w gębie”   Organizacja zamawiania obiadów od poniedziałku tj. 06.09.2021r : *  na cały miesiąc, *  codziennie do godz.8.00, *  płatność na konto firmy do końca każdego miesiąca (konto podam w późniejszym terminie) *  w…

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

Dowozy i odwozy uczniów z PSP w Łubnianach w roku szkolnym 2021/2022 transportem komunikacji gminnej GTV-BUS – komunikacja lokalna

Dowozy uczniów do PSP w Łubnianach   Trasa: Kolanowice – Masów-Łubniany     Trasa: Jełowa – Dąbrówka Łubniańska – Łubniany       Odwozy uczniów z PSP w Łubnianach   Trasa – Łubniany – Masów – Kolanowice     Trasa – Dąbrówka Łubniańska – Jełowa   W transporcie komunikacji lokalnej obowiązują podczas jazdy maski.

Czytaj dalej
Logo PSP w Łubnianach

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

ORGANIZACJA  ROZPOCZĘCIA  ROKU  SZKOLNEGO  2021 / 2022 W  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.  POWSTAŃCÓW  ŚLASKICH  W  ŁUBNIANACH 01.09.2021r.   Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja rozpoczęcia  roku szkolnego uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:   Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic ucznia klasy I, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów…

Czytaj dalej