LOKALNA AKCJA SPORTOWA POD HASŁEM „MODA NA ZDROWIE” PRZEBIEGAŁA W TRZECH ETAPACH

Celem akcji była popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej, integracja społeczności lokalnej, promocja ruchu i zdrowego stylu życia, propagowanie idei fair play, pogłębienie więzi rodzinnych przez wspólną aktywność sportową, kształtowanie nawyków dbania o zdrowie poprzez aktywność fizyczną w czasie wolnym. W nasze działanie włączyła się społeczność lokalna, rodzice, nauczyciele z PSP Łubniany,…

Czytaj dalej

Finał Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Najlepsze zawodniczki z PSP w Łubnianach z województwa opolskiego w FINALE XVI Edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion  o Puchar Tymbarku”                       XVI Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion  o Puchar Tymbarku” swoją inaugurację miała jesienią ubiegłego roku, kiedy to do rywalizacji w trzech grupach wiekowych U8,U10,U12 zgłoszonych zostało rekordowe 320 tys. dzieci z…

Czytaj dalej

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

ogólnoszkolna debata na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole Po raz drugi uczestniczymy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „W-F z klasą” pod hasłem „Przewrót na WF-ie. ”Przygotowanie do programu rozpoczęło się 2 listopada 2015r. spotkaniem organizacyjnym z nauczycielami, którego celem było zapoznanie z założeniami programu III edycji „WF z klasą. ”W trakcie rozmowy,…

Czytaj dalej

LOKALNA AKCJA SPORTOWA-FESTYN RODZINNY

Dnia 30 maja 2015r. odbyła się w naszej szkole Lokalna Akcja Sportowa. Zaprosiliśmy sąsiednie szkoły oraz całą społeczność lokalną. Zaproszenia były w formie plakatów, w czasie ogłoszeń parafialnych podczas mszy świętej oraz na stronie internetowej szkoły. Naszym głównym celem było propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dla wszystkich uczestników…

Czytaj dalej

MultiSport

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „MultiSport.” Projekt ten trwa od 1 marca do 31 grudnia 2015r. Program realizowany jest na terenie 22 gmin województwa opolskiego w, 27 ośrodkach szkoleniowych- szkołach, klubach sportowych, które prowadzą pozalekcyjne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci kl. IV-VI szkół podstawowych. Celem programu…

Czytaj dalej

WF z klasą

W roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „WF z klasą” odbywającym się w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. Organizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolnym koordynatorem Programu jest…

Czytaj dalej