17 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla kadry pedagogicznej dotyczące interwencji wobec dziecka krzywdzonego, realizowane przez Stowarzyszenie Droga Do Celu, w ramach projektu „Porozmawiajmy”.

Nauczyciele pracowali nad zagadnieniami szczegółowymi, takimi jak:

  • zagrożenia destabilizujące życie rodzinne,
  • profil rodziny dysfunkcyjnej,
  • portret psychologiczny dziecka krzywdzonego,
  • działania na rzecz dziecka krzywdzonego,
  • konsekwencje stosowania przemocy,
  • jak rozpoznać objawy przemocy fizycznej,  emocjonalnej i wykorzystywania seksualnego u dzieci.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.