W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny pn. „Pomaluj mój świat na niebiesko”, którego celem było pogłębianie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu oraz propagowanie idei integracji.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej na temat specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu w formie plakatu wykonanego dowolną techniką. Zakodowane prace zostały ocenione przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

Laureatami konkursu zostali:

  • w kategorii klas I-III:
  1. Miejsce – Alex Patrzek, kl. III
  2. Miejsce – Natalia Mojsiejewicz, kl. II
  3. Miejsce – Hanna Flak, kl. II
  • w kategorii klas IV-VI:
  1. Miejsce – Tymon Pietrów, kl. VI
  2. Miejsce – Filip Nowak, kl. IV

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.