Lp. Polska PSP Łubniany Zaangażowani nauczyciele Konkursowi uczniowie
0. Podczas spotkania z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zainaugurował konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych. „Zachęcam do zabawy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Edukacja dzieci i młodzieży z obszaru cyberbezpieczeństwa jest niesłychanie ważna, a nowoczesne narzędzia ułatwią zdobywanie kompetencji cyfrowych, które będą dla Was bardzo cenne w dalszym kształceniu” – mówił minister Cieszyński. Otrzymaliśmy informację o konkursie 02.06.2023 roku.
1. Kto mógł wziąć udział w konkursie?
W konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” organizowanym przez NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), mogły wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Polsce. W Polsce mamy około 26000 szkół. Nagrodą są mobilne pracownie komputerowe (MPK), które obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor. Postanowiliśmy wystartować w konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”.
2. Co należało zrobić, aby wygrać?
W konkursie liczyły się: zaangażowanie uczniów i nauczycieli, pomysłowość i wiedza o bezpieczeństwie w sieci.

Jak zaznaczył minister, nowoczesna edukacja wymaga nowoczesnych narzędzi. „Konkurs jest kolejnym działaniem realizowanym przez nas w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Jesienią czwartoklasiści dostaną laptopy, z których będą mogli korzystać również w domach, natomiast teraz chcemy wyposażyć w nowoczesny sprzęt także pracownie informatyczne w szkołach” –  wyjaśnił.

Każda szkoła mogła wysłać jedno zgłoszenie dla każdego z wyszczególnionych etapów edukacyjnych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe). Dlatego, jeśli w szkole jest tylko jeden z wymienionych etapów edukacyjnych – zgłoszenie może być jedno, dwa etapy – dwa zgłoszenia, trzy etapy – trzy zgłoszenia.

 

Zaangażowaliśmy uczniów. Zaangażowali się nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy 3 zgłoszenia czyli dla każdego etapu edukacyjnego

 

 

Justyna Janicka,

Katarzyna Matyjaszczyk,

Gabriela Sygulka,

Bożena Morawska-Jednoróg,

Małgorzata Sygulka-Dunat,

Magdalena Swobodzian,

Norbert Dreier.

 

 

3. Zasady konkursu
Wystarczy zaangażować możliwie największą grupę uczniów, zrealizować wskazane dla danego etapu edukacyjnego zadanie konkursowe i w terminie wysłać formularz zgłoszeniowy. Zaangażowaliśmy około 90% uczniów.
4. Jakie zadania czekały na szkoły?
Klasy 1-3: zrealizowały moduł kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza”, pt. „Internet to nie wszystko”, a później przygotowały projekt kolorowanki, która dotyczyła sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy 4-6: zrealizowały moduł kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu”, pt. „Uprzejmy internauta” i przygotowały plakat z hasłem promocyjnym na temat właściwego zachowania w sieci, czyli netykiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy 7-8 i ponadpodstawowe: zrealizowały moduł kursu Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” (kurs w wersji dla klas 7-8), a później pomyślcie i wyślijcie w zgłoszeniu hasło kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przez cyberatakami.

Uczniowie klas 1-3 zrealizowali moduł kursu ze słoniem Spacjuszem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas 4-6 zrealizowali moduł kursu z Profesorem i N@tką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas 7-8 zrealizowali moduł kursu dotyczący cyberzagrożeń.

Klasa 1 zrealizowała kurs na zajęciach
z edukacji informatycznej z Norbertem Dreierem.Klasy 2-3 zrealizowały kurs na zajęciach
z edukacji informatycznej z Bożeną Morawską-Jednoróg.Klasa 1 tworzyła kolorowankę na zajęciach z edukacji plastycznej
z Justyną Janicką.Klasa 2 tworzyła kolorowankę na zajęciach z edukacji plastycznej
z Gabrielą Sygulką.

Klasa 3 tworzyła kolorowankę na zajęciach z edukacji plastycznej
z Katarzyną Matyjaszczyk.

Najlepsze prace uczniów posłużyły do przygotowania projektu kolorowanki.

Wersję cyfrową kolorowanki (35 stron w wersji pliku .pdf) za pomocą skanowania

zrealizował koordynator Norbert Dreier
i przesłał do organizatora konkursu 26.06.2023 roku.

 

 

 

 

 

 

Klasy 4-6 zrealizowała kurs na lekcjach informatyki z Norbertem Dreierem.

Klasy 4-6 tworzyły plakaty na lekcjach plastyki z Małgorzatą Sygulką-Dunat.

Z kilku plakatów powstał jeden plakat. Wersja za pomocą aparatu fotograficznego została zdigitalizowana i zamieniona na plik .pdf przez koordynatora Norberta Dreiera i przesłana do organizatora konkursu 27.06.2023 roku.

 

 

Klasy 7-8 zrealizowała kurs na lekcjach informatyki z Norbertem Dreierem.

Klasa 7 tworzyły posty na lekcjach języka polskiego z Magdaleną Swobodzian. Klasa 7-8 tworzyły posty na lekcjach informatyki z Norbertem Dreierem.

Najlepsze hasło z postem w postaci  pliku .pdf przez koordynatora Norberta Dreiera zostało przesłane do organizatora konkursu 28.06.2023 roku.

 

Autorzy kolorowanki:

Flak Hanna, Gomola Laura, Janicki Hubert, Mania Emilia, Mokijewska Barbara, Przybulski Robert, Wiączyk Małgorzata, Filwok Dominik, Grzesik Jakub, Matyszok Ines, Okęcka Milena, Patrzek Alex, Piechota Milena,
Pisula  Blanka, Przybulski Sebastian, Staś Marcel, Włodarczyk Maja, Worożański Antoni, Bul Filip, Chyra Adam, Cziura Oliwia, Dunat Przemysław,
Fierek  Nel, Gędźba Hanna, Gmyrek Miriam,
Hansla Wojciech, Kołodziej Laura, Lempik Oliwia, Nowak Filip, Rydz Karolina, Savych Stanislav,
Sosna Kamil,
Wiączyk Natalia,
Wolny Filip

 

 

Autorzy plakatu:

Jakub Romanowski,

Sebastian Schindler,

Julia Kohlbrenner,

Patryk Moj,

Claudia Gaertner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka posta:

Nicole Staś

5. Cyberbezpieczeństwo – ważny element edukacji
Dlaczego zasady konkursu są ściśle związane z bezpieczeństwem w sieci?

– To kluczowy aspekt korzystania z internetu i wykorzystania cyfrowych narzędzi w edukacji –powiedział Dominik Kopera, zastępca dyrektora NASK ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). – Podkreślamy to we wszystkich działaniach, które podejmujemy. W ramach OSE bezpieczeństwo online i edukację na jego temat stawiamy w centrum. OSE to nie tylko szybki i bezpłatny internet dla szkół, ale także  bezpieczny.

6. 19.09.2023 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu.
PSP Łubniany laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”Do sukcesu przyczyniło się 40 uczniów naszej szkoły.
Linki ze strony: https://psplubniany.pl

opisujące dokładniej rezultaty konkursu

poniżej

PSP Łubniany laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”!!! – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach (psplubniany.pl)

 

PSP Łubniany laureatem konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”!!! ** odcinek 2. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach (psplubniany.pl)
26.03.2024 roku

odbył się APEL PODSUMOWUJĄCY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY

„PRACOWNIA KOMPETENCJI CYFROWYCH”