21 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące skutecznej komunikacji z rodzicami i dziećmi realizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy” przez Stowarzyszenie Droga Do Celu.

Nauczyciele pracowali nad zagadnieniami szczegółowymi, takimi jak:

  • kanały komunikacji,
  • jak angażować rodziców do współpracy w wychowaniu,
  • prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych,
  • postępowanie w sytuacjach trudnych – jak wspierać rodziców i jak rozmawiać, by budować z nimi dobre relacje,
  • sposoby skutecznej komunikacji nauczyciela z uczniem,
  • style wychowania a proces komunikacji,
  • ustalenie granic w relacji nauczyciela z uczniem,
  • umiejętne słuchanie.

Celem warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych nauczycieli.

 

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny