Aktualnościzdjęcie grupowe

Z dumą i radością zawiadamiamy, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach już czwarty raz bierze udział w działaniach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP” organizowanego przez Narodowy Bank Polski. ldeą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Naszej szkole już trzykrotnie we wszystkich poprzednich edycjach udało się zdobyć tytuł „Złotej Szkoły NBP”, z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni.

W składzie drużyny Ambasadorów edukacji ekonomicznej w tym roku znaleźli się uczniowie klasy VIII:  Ilona Twardawska, Lena Idczak, Amelia Nowak, Alicja Dorosz, Aleksander Kałuża, Maksymilian Romanowski, Maksymilian Stręciok, Dawid Sowa, Fabian Molek i Łukasz Witek.
W realizacji zadań tegorocznej edycji pomagali również: Xavier Moczko, który koordynował działania jednego z zespołów podczas warsztatu uczniowskiego oraz Filip Wieczorek, który zapewnia nieocenioną pomoc przy każdym niemalże projekcie pełniąc rolę operatora kamery, fotografa, technika, dźwiękowca, montażysty i filmowca, za co wszyscy jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Koordynatorem tegorocznych szkolnych działań w ramach programu jest pani Beata Gędźba – Kaczmarek – szkolna psycholożka i doradczyni zawodowa. W zadaniach programu i opiece merytorycznej nad uczniami z zaangażowaniem uczestniczą również panie: Dominika Wróbel – pedagog szkolna i Jolanta Fila – pedagog specjalna.

28.02.2024 r. w naszej społeczności szkolnej realizowane były zadania programu „Złote Szkoły NBP”, w ramach których uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w cyklu spotkań poświęconych omówieniu i zgłębieniu tematu głównego tej edycji, jakim jest „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Uczniowie mieli okazję poznać cel i ideę programu „Złote Szkoły NBP”, uczestniczyli w „Lekcji z ekonomią”, „Warsztacie uczniowskim” i „Debacie Szkolnej”.

Spotkania poświęcone edukacji ekonomicznej z uczniami rozpoczęła koordynatorka programu – pani Beata Gędźba – Kaczmarek, która przywitała uczniów i przedstawiła im cel wszystkich zaplanowanych na ten dzień zajęć. Pani psycholog wyjaśniła ideę programu „Złote Szkoły NBP”, przypomniała prowadzone w szkole we wcześniejszych latach działania związane z tym programem i przedstawiła tegorocznych ambasadorów ekonomicznych oraz panie odpowiedzialne za realizację programu w naszej szkole. Omówiła też działania i zadania zaplanowane dla uczniów podczas  tego dnia.

W pierwszej kolejności odbyła się „Lekcja z ekonomią”, której tematem przewodnim był polski złoty. Wstęp do lekcji wygłosiła pani Jolanta Fila wskazując uczniom, że niezależnie od tego, jak postrzegamy pieniądz (czy jest on dla nas celem samym w sobie, czy też jedynie środkiem do osiągnięcia celu), pełni on funkcję motoru napędzającego rozwój gospodarczy, a co za tym idzie – także cywilizacyjny. Uczniowie dowiedzieli się, że pieniądz został wynaleziony przez człowieka, ponieważ wcześniejsze środki płatnicze posiadały pewne wady związane z ich dużym rozmiarem, niską trwałością oraz trudnościami w przechowywaniu.

Następnie pani Fila podzieliła się z uczniami ciekawostkami na temat pieniędzy. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kiedy i gdzie powstały pierwsze monety,  w którym państwie powstał pierwszy na świecie bank centralny oraz jaką genezę ma powiedzenie „pieniądze nie śmierdzą”. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja, że każdego roku do popularnej gry Monopoly drukuje się więcej sztucznych banknotów niż tych prawdziwych do normalnego użytku.

Powyższy wstęp był wprowadzeniem do prezentacji multimedialnej na temat polskiego złotego, którą przygotowały i przedstawiły uczennice klasy VIII – Lena Idczak i Ilona Twardawska, próbując odpowiedzieć między innymi na takie pytania:

  • Jakie było znaczenie reformy walutowej Władysława Grabowskiego w 1924 r.?
  • Czym były „młynarki”?
  • Na czym polegała denominacja złotego w 1995 r.?

Prezentacja w skondensowany sposób pokazała, jak kształtowały się losy polskiego pieniądza na przestrzeni lat, począwszy od powrotu waluty w 1919 roku (rok po odzyskaniu niepodległości), aż do zastąpienia w 1995 r. „starego złotego” nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty”, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Podczas „Lekcji z ekonomią” uczniowie mogli również wziąć udział w prowadzonym przez panią Beatę Gędźbę – Kaczmarek quizie na temat polskich banknotów i monet. Chętnie odpowiadali również na jej pytania związane z tym, jakie ciekawostki przedstawiane przez panią Jolantę Filę zrobiły na nich największe wrażenie lub wywołały największe zdziwienie. Opowiadali też o tym, co udało im się zapamiętać z tej wyjątkowej lekcji i z prezentacji prowadzonej przez koleżanki z klasy VIII.

Podczas następnej lekcji odbył się „Warsztat uczniowski” prowadzony przez panią Beatę Gędźbę – Kaczmarek, w trakcie którego uczniowie z klas IV – VIII zgromadzeni na sali gimnastycznej podzielili się na zespoły klasowe i realizowali zadania przypisane poszczególnym klasom. Nad każdym zespołem klasowym czuwał jeden reprezentant z drużyny Ambasadorów edukacji ekonomicznej, który w razie pytań czy trudności służył radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom. Tematyka zadań wiązała się oczywiście z polskim złotym.

Zadaniem grupy uczniów z klasy IV było przygotowanie gry planszowej związanej z polską walutą. Uczniowie tej klasy okazali się być na tyle sprytni, szybcy i kreatywni, że w wyznaczonym czasie udało im się przygotować dwie bardzo ciekawe gry dzięki temu, że podzielili się na dwa zespoły. Pierwszy zespół przygotował grę o nazwie „Monopoly NBP”, a drugi zespół grę o nazwie „Świat według pieniądzy”. Zasady gry zostały przedstawione i omówione przez reprezentantów obu grup.
W pierwszym przypadku był to Filip Nowak, a w drugim Adam Chyra. Pomysłodawcami tytułu gry byli Samuel Filusz i Kamil Sosna.

Zespół klasy V miał za zadanie skomponować piosenkę o polskim złotym. Z zadania klasa V wywiązała się jak zwykle śpiewająco, a co najważniejsze, przy tej okazji powstał fantastyczny utwór z elementami rapu i trapu o wdzięcznym i dźwięcznym tytule „Groszowe sprawy”, który bez wątpienia zachwyci każdego znawcę sztuki muzycznej. Wcale nie gorsze od trzech znanych tenorów rapowe trio w składzie: Mateusz Poliwoda, Patryk Mój i Antoni Rodowicz przy udziale wybitnie uzdolnionego chóru składającego się z wszystkich uczniów klasy udowodniło, że piosenkę można napisać, skomponować
i odśpiewać niebywale dobrze i do tego w niebywale krótkim czasie.

Klasa VI z kolei tworzyła wiersz dedykowany polskiemu złotemu i należy uczciwie przyznać, że z zadania wywiązała się epicko. Nowopowstałe dzieło autorstwa artystów młodego pokolenia tworzone było z podziałem na grupy, zatem każdy członek zespołu pracując nad pojedynczymi wersami, zwrotkami i refrenem finalnie wniósł literacki wkład w powstanie spójnej, mądrej, dowcipnej i ciekawej całości. Można śmiało powiedzieć, że dzieło oprócz wartości literackiej posiada również walory edukacyjne i może stanowić interesującą pozycję na liście utworów w nowej podstawie programowej. Wiersz w imieniu całej klasy zadeklamowali na forum laureaci niejednego już konkursu recytatorskiego: Laura Matyschok i Jakub Romanowski.

Uczniowie klasy VII wcielili się w rolę projektantów nowych polskich banknotów i bilonu przyszłości. Chłopcy zajęli się projektowaniem „grubszej kasy” i skupili się na banknotach, dziewczęta zaś stworzyły propozycję nowej kolekcji bilonu z pięknymi, kwiecistymi wzorami, różnymi dla każdej monety. Na uznanie zasługuje fakt, że każda moneta była wycięta w specyficzny i oryginalny sposób techniką, którą z pewnością można nazwać „nie do podrobienia”. Nie zabrakło też odniesienia do rodzimych, najbliższych uczniom autorytetów, bowiem na „nowych” banknotach zamiast podobizny polskich władców i królów znalazły się wizerunki naszych szkolnych, łubniańskich nauczycieli. Pozostaje nam tylko pogratulować pomysłu.

Klasa VIII w ramach swojego zadania zajęła się przygotowaniem scenki, w której uczniowie w pierwszym akcie odegrali symboliczny obieg pieniądza polskiego w przekroju ostatnich stu lat, natomiast w akcie drugim próbowali przedstawić funkcję emisyjną Narodowego Banku Polskiego. Zarówno aktorzy, scenarzyści, jak i choreografowie oraz samozwańczy reżyserzy z klasy VIII stworzyli niepowtarzalną sztukę, niedającą się opisać żadnymi słowami. Przedstawiciele naszej szkolnej awangardy aktorskiej w zaskakujący, przejmujący i dość enigmatyczny sposób odegrali swoje role pozostawiając widzów w zadumie i refleksji nad głębią przekazu zawartego w wyjątkowo krótkometrażowej formie.

Na zakończenie warsztatów przedstawiciele każdej z klas opisywali, prezentowali lub przedstawiali przygotowane przez ich zespoły pomysły, dzieła i projekty.

Na uwagę zasługuje fakt, że nasi uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością projektową, pomysłowością, twórczym i niestandardowym myśleniem, a przy tym mogli zaprezentować całą gamę talentów, w tym między innymi talent do generowania nowatorskich i oryginalnych pomysłów w procesie projektowania, talent plastyczny, techniczny, wokalny, muzyczny, poetycki, recytatorski, organizacyjny i aktorski. Podczas warsztatu mieli także okazję rozwijać zdolności wizualno – przestrzenne, kompetencje osobiste, takie jak umiejętność współdziałania i pracy zespole, zdolność komunikacji interpersonalnej i grupowej, umiejętność planowania, organizowania i zarządzania czasem oraz zdolność autoprezentacji podczas prezentowania efektów pracy grupowej. Warsztaty miały również walor integracyjny, a co najważniejsze zaktywizowały uczniów do konstruktywnego działania i pomogły im w aktywny sposób powtórzyć, przyswoić i zapamiętać cenne, ważne i ciekawe informacje związane z naszą narodową walutą, z którymi zapoznali się w trakcie wcześniejszej „Lekcji z ekonomią”.

Trzecim realizowanym tego dnia zadaniem w ramach działań programu „Złote Szkoły NBP” była „Debata szkolna” przygotowana przez zespół Ambasadorów edukacji ekonomicznej w składzie: Maksymilian Romanowski, Maksymilian Stręciok, Dawid Sowa i Fabian Molek. Za współprowadzenie debaty, jak również za merytoryczną opiekę nad uczniami odpowiedzialna była pani Dominika Wróbel.

Pani Wróbel rozpoczęła prowadzenie zajęć od wytłumaczenia zebranym uczniom czym jest debata oxfordzka, ponieważ w takiej właśnie formie poprowadzona była nasza szkolna debata. Uczniowie poznali zasady, format i strukturę debaty w stylu oxfordzkim, dowiedzieli się także, że jej uczestnicy muszą przestrzegać określonych zasad etykiety, takich jak szacunek dla przeciwnika, precyzyjność argumentacji i umiejętność słuchania. Poznali również stanowiska będące przedmiotem debaty. Zadaniem uczestników było przedstawienie argumentacji i opowiedzenie się za jedną z dwóch odmiennych tez. Pierwsza mówiła o tym, że w Polsce obowiązującą walutą powinien być polski złoty, druga zaś o tym, że walutą w Polsce powinno być euro.

Debata została poprzedzona prezentacją multimedialną przygotowaną przez czterech wymienionych wcześniej uczniów klasy VIII wytypowanych do tego zadania. Dzięki ciekawej, przedstawionej w profesjonalny sposób przez Dawida Sowę i Fabiana Molka prezentacji, uczestnicy zyskali wiedzę i cenne informacje na temat polskiego złotego i euro, co pomogło im podjąć decyzję i uargumentować swój wybór w trakcie odbywającej się potem debaty moderowanej przez Maksymiliana Romanowskiego i Maksymialiana Stręcioka.

Podczas debaty uczestnicy w pierwszym jej etapie mieli za zadanie w parach przedyskutować omawiane zagadnienia. W dalszej kolejności chętne osoby przedstawiały na forum argumenty przemawiające za lub przeciw proponowanym tezom, by dzięki temu skuteczniej przekonać publiczność do określonego stanowiska. Etapem końcowym debaty (nie licząc konkluzji) było głosowanie, podczas którego uczniowie ostatecznie mieli określić, które z rozwiązań ich zdaniem jest lepsze i korzystniejsze dla naszego kraju.

Uczniom przedstawiającym stanowisko przemawiające zarówno za jednym, jak i drugim rozwiązaniem nie można było odmówić inteligencji, erudycji, charyzmy i umiejętności przekonywania, bowiem ich argumenty okazały się na tyle przekonujące, że wśród uczestniczącej w debacie społeczności szkolnej nie można było wyłonić przeważającej większości, która opowiedziałaby się jednoznacznie za konkretną propozycją.

Pochwała należy się także prowadzącym podsumowanie debaty: Maksymilianowi Romanowskiemu i Maksymilianowi Stręciokowi, którzy wykazali się niezwykłym darem dyplomacji podczas komentowania niektórych wypowiedzi uczniów i umiejętnością improwizacji w sytuacji, gdy uczniowie zadawali zaskakujące i nietypowe pytania.

Po podsumowaniu wszystkich aktywności przez trio pań prowadzących, zwieńczeniem dnia poświęconego szerzeniu i propagowaniu edukacji ekonomicznej, była przemowa końcowa honorowego gościa tych wydarzeń – pani Magdaleny Swobodzian, która nie tylko jest wychowawczynią zdolnych uczniów z klasy VIII, którzy po raz kolejny zaangażowali się w działania związane z programem, ale przede wszystkim podczas minionych trzech lat pełniła funkcję koordynatora programu „Złote Szkoły NBP” w naszej szkole. Pani Magdalena zainicjowała tę wspaniałą tradycję udziału szkoły w tym wyjątkowym programie trzy edycje temu i zaszczepiła bakcyla ekonomii zarówno wśród uczniów, jak i koleżanek z pracy, które teraz podążają jej śladem. Pani Swobodzian pochwaliła wszystkich uczestników, swoich wychowanków tworzących drużynę Ambasadorów edukacji ekonomicznej oraz panie prowadzące za to, że działania związane z programem rozwijają się i ewoluują z każdym rokiem.

Po całym bloku zajęć poświęconych edukacji ekonomicznej w formie „Lekcji z ekonomią”, „Warsztatu uczniowskiego” oraz „Debaty szkolnej”, przeprowadzono wywiady z uczniami z prośbą o informacje zwrotne na temat spotkań, ale także z zapytaniem o to, czego nowego dowiedzieli się
lub nauczyli dzięki tym zajęciom. Uczniowie wymieniali ważne informacje, ale zapamiętywali także ciekawostki na temat polskiej waluty. Zapytani o wrażenia i wnioski, zgodnie twierdzili, że realizowane aktywności i omawiane zagadnienia były bardzo pomocne, ciekawe, a nawet zaskakujące. Wielu uczniów chwaliło takie formy przekazywania i przyswajania wiedzy i wszyscy pytani uczniowie cieszyli się, że mogli wziąć udział w tego typu zajęciach.

Teraz nie pozostaje nam już w takim razie nic innego, jak tylko kontynuować w tak interesujący sposób rozpoczętą edukację ekonomiczną, wpierać uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań w tym kierunku oraz trzymać kciuki za to, by nasza szkolna drużyna Ambasadorów edukacji ekonomicznej nie spoczęła na laurach i dalej tak wspaniale realizowała swoje pasje i zainteresowania ekonomiczne. 😊