Pod koniec października Laura Matyschok uczennica klasy VI uczestniczyła w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Brzegu. Organizatorem imprezy jest Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Celem konkursu jest pielęgnacja języka polskiego oraz zachęcanie do poznawania własnego regionu. Laura przedstawiła zgromadzonym „Legendę o córkach Utopca”, otrzymując WYRÓŻNIENIE.

Uczennicę do konkursu przygotowała nauczycielka pani Jolanta Begińska.