W Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach również i w tym roku szkolnym z powodzeniem i przy dużym zainteresowaniu uczniów realizowane są działania w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Wspólna misja i cel opierają się na stworzeniu nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nauczyciele w szkole w Łubnianach wykorzystują podczas swoich lekcji różnego rodzaju pomoce naukowe, plansze czy instrukcje, cyfrowy aparat fotograficzny służy do tworzenia relacji z ważnych wydarzeń z życia szkoły, a zestawy z klockami i elementami elektrotechniki wykorzystywane są podczas zajęć z informatyki, techniki, edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, indywidualnych lub grupowych zajęć specjalistów z uczniami lub podczas Koła Talentów, gdzie również wykorzystywane są elementy robotyki.

Prezentujemy zdjęcia uczniów naszej szkoły i zaprojektowanych przez nich prototypów oraz modeli urządzeń, które powstały dzięki wykorzystaniu zestawów modelu „Spike Prime” z klockami i elementami elektrotechniki. Nasi szkolni młodzi konstruktorzy pracowali nad stworzeniem swoich dzieł podczas zajęć ze szkolną psycholożką i doradczynią zawodową – panią Beatą Gędźbą – Kaczmarek. Dzięki wykorzystaniu pomocy naukowych z programu Laboratoria Przyszłości uczniowie mogli rozwijać nie tylko swoje pasje, talent i zdolności konstrukcyjne, ale także kreatywność, zdolność logicznego i twórczego myślenia, koncentrację uwagi, wyobraźnię i zdolności przestrzenne (m.in. zdolność planowania i organizowania elementów i całości w przestrzeni), motorykę małą, zręczność, dokładność, precyzję ruchów, cierpliwość oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Uczniowie pracując w parach, triadach i grupach rozwijali również zdolności społeczne, takie jak np. umiejętność współpracy, współdziałania i komunikacji.

Rozwijanie tych umiejętności i zdolności przez uczniów podczas zajęć owocuje nie tylko budowaniem wyjątkowych konstrukcji, ale służy także budowaniu ich wiary we własne kompetencje i możliwości, ugruntowaniu w nich poczucia sprawczości i pewności siebie oraz wzmacnianiu samooceny. Korzyści dla uczniów z tego typu zajęć są nieocenione, a ich dzieła niepowtarzalne i bezcenne, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć naszym laborantkom i laborantom dalszych sukcesów w bliższej i dalszej przyszłości 😊