Dziś gościliśmy w murach naszej szkoły profesor Dorotę Simonides – zasłużoną dla naszego regionu i Polski folklorystkę oraz polityka. Pani profesor opowiedziała nam o obronie Opolszczyzny, które miało miejsce 25 lat temu. Przekazała także cenne informacje dotyczące jej zbiorów. Udział w wykładzie wzięły najstarsze klasy naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiej Akcji Patriotycznej #SkołaPamięta, której koordynatorką była pani Magdalena Swobodzian.