25.10.2023r. w Domu Kultury w Ozimku odbyły się regionalne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas tej uroczystości, odbywającej się co roku w innym mieście Opolszczyzny, przyznawane są odznaczenia państwowe, medale i nagrody resortowe wybranym nauczycielom i pracownikom oświaty z naszego województwa za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Podczas tego wydarzenia oprócz uroczystego przyznawania odznaczeń, medali i nagród odbyły się także występy artystyczne uzdolnionych uczniów z Domu Kultury w Ozimku oraz wystąpienia uświetniających tę uroczystość zaproszonych gości, między innymi Wicewojewody Opolskiego – pana Tomasza Witkowskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty – pana Michała Sieka oraz szefa sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – pana Piotra Pakosza.

Dumą napawa fakt, że wśród odznaczonych nauczycieli z województwa opolskiego znalazło się aż pięć pań z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach oraz pani Jolanta Koj, która jeszcze w tamtym roku szkolnym uczyła języka polskiego w naszej szkole.

Są to znaczne osiągnięcia, ponieważ wśród otrzymanych przez panie odznaczeń, medali i nagród znalazły się:

  • Dwa Srebrne Krzyże Zasługi, nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, które otrzymały panie Beata Gędźba – Kaczmarek i Jolanta Koj;
  • Trzy Medale za Długoletnią Służbę, nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, które otrzymały panie: Zdzisława Łapczyńska (Złoty Medal za Długoletnią Służbę), Anna Maziarz (Srebrny Medal za Długoletnią Służbę) i Małgorzata Sygulka – Dunat (Brązowy Medal za Długoletnią Służbę);
  • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, przyznawana nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, którą otrzymała pani Magdalena Swobodzian.

Miło nam poinformować, że pani Anna Maziarz miała zaszczyt odbierać swój medal nie w Ozimku, a z rąk Ministra Edukacji i Nauki – pana Przemysława Czarnka podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie, które odbyły się 14.10.2023r.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uhonorowanym, odznaczonym
i nagrodzonym nauczycielkom związanym z naszą szkołą i życzymy im dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i w ich życiu osobistym 😊