bukiet

DLA NAUCZYCIELI:

 

Pragnę serdecznie podziękować i wyrazić słowa uznania za zaangażowanie, wysiłek i starania włożone w pełną pasji i oddania pracę na rzecz uczniów i społeczności szkolnej.

Dziękuję również za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składam życzenia dalszych sukcesów, dumy i radości z wykonywania tak wyjątkowej, znaczącej i ważnej misji, jaką jest nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia.

Niech podejmowany trud edukacji i wychowania będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Życzę również spełnienia, zadowolenia, rozwoju i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

DLA PRACOWNIKÓW:

 

Składam wyrazy podziękowania i szacunku za trud codziennej pracy.  Pragnę podziękować za poświęcenie, zaangażowanie i dyspozycyjność oraz wyrazić uznanie za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań.

Życzę dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Życzę także cierpliwości, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów i radości w życiu osobistym.