Za naszymi ósmoklasistami pierwszy dzień egzaminów z języka polskiego. Dzisiaj uczniowie zmierzyli się z matematyką, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego nowożytnego. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku ponad pół miliona uczniów w tym 25 z naszej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania egzaminacyjne określające zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

W dalszym ciągu trzymamy za Was mocno kciuki. Powodzenia!

Nasi uczniowie już po egzaminie ósmoklasisty. Gratulujemy!