Aktualnościzdjęcie grupowe

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, ogłosiła konkurs plastyczny pn. „Pomaluj mój świat na niebiesko”, którego celem było:

 • pogłębianie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
 • kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu,
 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji,
 • propagowanie idei integracji,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym oraz w trzech kategoriach wiekowych, a zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu, w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice, w formacie A3.

Na etapie gminnym laureatami konkursu zostali:

 • w kategorii klas I-III:
 1. Miejsce – Przemysław Dunat, kl. 3, PSP w Łubnianach
 2. Miejsce – Marek Firlus, kl. 1, PSP w Brynicy
 • w kategorii klas IV-VI:

1. Miejsce – Filip Preis, kl. 4, PSP w Jełowej
2. Miejsce – Bianka Bartyla, kl. 6, PSP w Brynicy
2. Miejsce – Emilia Lacek, kl. 6, PSP w Luboszycach
3. Miejsce – Tymon Pietrów, kl. 5, PSP w Łubnianach

Wyróżnienia:

Lena Gabryś, Laura Ficek, kl. 4, PSP w Jełowej

 • w kategorii klas VII-VIII:
 1. Miejsce – Kacper Fila, kl. 8, PSP w Łubnianach
 2. Miejsce – Paulina Schwientek, kl. 8, PSP w Brynicy

Wręczenie nagród laureatom konkursu miało miejsce 20 kwietnia br., na uroczystym apelu.

Serdecznie podziękowania za udział w konkursie składamy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy, Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bosko w Luboszycach.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Pana Tomasza Siniewa, Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury, za współpracę i wsparcie na każdym etapie realizacji konkursu.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków gminnego programu profilaktycznego.