Aktualnościgrupa ludzi

Kwiecień uznawany jest za Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, jako kontynuacja przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Z tego powodu, w naszej szkole zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, których celem było propagowanie wiedzy na temat specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu, funkcjonowania osób autystycznych, ich mocnych stron, ale również barier i ograniczeń.

Aby zapoznać najmłodsze dzieci z pojęciem autyzmu, p. Karina Smyrek przeprowadziła zajęcia edukacyjne w klasach 1-3, których celem było umożliwienie uczniom doświadczania trudności, z jakimi każdego dnia mogą mierzyć się osoby autystyczne. Często niełatwo to opisać słowami, a pomoc osobom w spektrum autyzmu wymaga nie tylko zrozumienia zagadnienia, ale również poznania różnic w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby autystyczne. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę, edukację i budowanie świadomości od najmłodszych lat, odpowiednio przygotujemy dzieci do empatycznego spojrzenia na potencjalnego kolegę lub koleżankę ze spektrum autyzmu oraz wierzymy, że nasi uczniowie nie wyrosną na obojętnych dorosłych.

Aby podnieść poziom wrażliwości społecznej w naszej miejscowości, 3 kwietnia br. zorganizowaliśmy pochód, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele, na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Tego dnia wszyscy założyliśmy niebieskie ubrania a p. Małgorzata Sygulka – Dunat zadbała o to, aby niebieskie dekoracje ozdobiły szkolne korytarze.

Młodsi uczniowie uczestniczyli w pochodzie z niebieskimi balonami, natomiast starsze klasy, pod opieką p. Małgorzaty Sygulki – Dunat, przygotowały na lekcjach plastyki transparenty, na których zamieszczone zostały hasła propagujące wiedzę na temat autyzmu.

Uczniowie odwiedzili Urząd Gminy w Łubnianach i gminne jednostki organizacyjne, Bank Spółdzielczy w Łubnianach oraz inne miejsca publiczne, a z osobami tam pracującymi dzielili się niebieską naklejką po to, żeby całe Łubniany „zaświeciły na niebiesko” na znak solidarności z osobami autystycznymi.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w naszej szkole został również ogłoszony konkurs plastyczny pn. „Pomaluj mój świat na niebiesko”, którego celem było:

 • pogłębianie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
 • kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu,
 • kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji,
 • propagowanie idei integracji,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu w formie plakatu wykonanego w dowolnej technice, w formacie A3.

Za nami eliminacje szkolne. Spośród 24 zgłoszonych do konkursu prac, komisja  zewnętrzna w głosowaniu tajnym (każdy członek komisji oceniał zakodowane prace indywidualnie, według kryteriów zamieszczonych w regulaminie konkursu) wybrała trzy prace w każdej kategorii wiekowej, które zostały nagrodzone, a także przyznała wyróżnienia:

 • Klasy I-III
 1. Miejsce – Przemysław Dunat
 2. Miejsce – Laura Kołodziej
 3. Miejsce – Filip Nowak

Wyróżnienie: Karolina Rydz

 • Klasy IV-VI
 1. Miejsce – Tymon Pietrów
 2. Miejsce – Nadia Mojsiejewicz
 3. Miejsce – Marlena Grzesik

Wyróżnienie: Vanessa Krafczyk

 • Klasy VII-VIII
 1. Miejsce – Kacper Fila
 2. Miejsce – Maksymilian Romanowski

Do etapu międzyszkolnego konkursu zakwalifikowały się osoby, które zajęły pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia br. a wręczenie nagród laureatom konkursu jest przewidziane na 18 kwietnia br.

W drugiej połowie kwietnia nasza szkoła przystąpi do organizowanych przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niebieskich Igrzysk 2023. Niebieskie Igrzyska to ogólnopolskie wydarzenie będące częścią obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Ma ono charakter edukacyjny i sportowo-integracyjny. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, natomiast konkurencje drużynowe mają służyć integracji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi. O relacji z tego wydarzenia, będziemy informować w późniejszych wpisach.